Regulamin programu ZEZULA CLUB

ZEZULA CLUB (inaczej „program lojalnościowy“ lub tylko „program“) to program lojalnościowy stworzony dla klientów spółki SNOWBOARD ZEZILA s.r.o. z siedzibą: Palackého třída 170, 612 00 Brno, NIP: CZ26947439, zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej, oddział C, wsuwka 47606, przy Sądzie rejonowym w Brnie. Celem programu jest oferowanie wygód klientom regularnie kupującym w sklepie SNOWBOARD ZEZULA. Klient może dobrowolnie zostać członkiem klubu poprzez rejestrację w programie lojalnościowym.

I. BYCIE CZŁONKIEM

I.I. Program lojalnościowy umożliwia klientom sklepu SNOWBOARD ZEZULA korzystać ze zniżek i kuponów na zakupy. Klient zyskuje dostęp do zniżek i kuponów przez regularne zakupwy i zbieranie punktów.

I.II Członkiem ZEZULA CLUBU może zostać każda osob fizyczna starcza 13 lat, która posiada podstawową zdolność prawną i któr zarejestruje się w programie lojalnościowym.

I.III Przez rejestrację w programie lojalnościowym ZEZULA CLUB klient wyraża zgodę z regulaminem programu ZEZULA CLUB i z przetwarzaniem danych osobowych. SNOWBOARD ZEZULA zobowiązuje się do korzystania z danych osobowych wyłącznie w celu realizacji programu ZEZULA CLUB i nie przekazywania ich stronom trzecim.

I.IV Podczas rejestracji klient powinien udostępnić prawdziwe dane.

I.V Zbieranie punktów i korzystanie zniżek dotyczy sklepu w Brnie i sklepu internetowego SNOWBOARD ZEZULA.

II. ZBIERANIE PUNKTÓW

II.I Członkowie programu lojalnościowego ZEZULA CLUB zdobywają punkty podczas każdych zakupów. Kiedy zdobędą pewną ilość puntków, to otrzymują zniżkę. Im więcej punktów klient posiada, tym wyraźniejsze zniżki otrzymuje i może korzystać z lepszych wygód.

II.II Podczas każdych zakupów w sklepie SNOWBOARD ZEZULA klient zdobywa punkty, których ilość odpowiada końcowej kwocie za zakupy (0,15 zł = 1 punkt). Im więcej punktówy, tym większa zniżka. Maksymalna możliwa zniżka to 20 %.

II.III Doliczanie punktów na koncie klienta przebiegnie maksymalnie do 24 godzin od ostatnich zakupów.

II.IV Aktualną ilość punktów można sprawdzić po zalogowaniu się na konto klienta na stronach internetowych SNOWBOARD ZEZULA.

II.V Zdobyte punkty są ważne przez 3 lata (1 095 dni kalendarzowych) od ich zdobycia. Zatem robiąc zakupy możesz skorzystać ze zniżki, która odpowiada ilości punktów zdobytych za ostatnie 3 lata (maksymalna zniżka to 20 %, zobacz tabelkę). Punkty, które zdobyłeś przed 3 laty zostaną odliczone z twojego konta.

II.VI W ramach jednego konta ZEZULA CLUB zakupy może robić więcej niż jedna osoba.

II.VII Całkowita wartość zamówienia, która odpowiada ilości zdobytych punktów, zawiera całkowitą cenę towaru z VAT i cenę za dostawę. 

II.VIII Punkty zdobyte za towar, który zwrócono do 14 dni, zostaną odliczone z twojego konta. W wypadku reklamacji punkty nie zostaną odliczone.

III. KORZYSTANIE ZE ZNIŻEK

III.I Zniżkę można wykorzystać tylko do kupowania towaru, który nie obejmuje już inna zniżka, do korzystania z naszej wypożyczalni i serwisu.

III.II Zniżkę nie można wykorzystać podczas kupowania kompletu, kuponów podarunkowych, towaru w zniżce, wyprzedaży lub ofercie specjalnej.

III.III Zniżki nie sumują się i nie można korzystać z nich z mocą wsteczną.

III.IV Zniżki nie można wykorzystać podczas kupowania plecaków lawinowych i sprzętu lawinowego marki Ortovox.

III.V Zastrzegamy sobie prawo do robienia zmian w systemie zniżek.

IV. KONIEC CZŁONKOSTWA

Twoje członkostwo w programie ZEZULA CLUB może zostać ukończone z następujących powodów:

IV.I Sam zdecydowałeś się przestać być członkiem.

IV.II Nie dotrzymałeś regulaminu ZEZULA CLUB.

IV.III Nie życzysz sobie, by przetwarzaliśmy twoje dane osobowe.

IV.IV W przeciągu ostatnich trzech lat nie zrobiłeś żadnych zakupów w sklepie SNOWBOARD ZEZULA.

IV.V Nie będąc członkiem ZEZULA CLUBU nie masz możliwości korzystania z dotychczas nie wykorzystanych zniżek i nie otrzymujesz informacji o nadchodzących imprezach i nowościach.

IV.VI Po skończeniu członkostwa już nie można reaktywować twojego konta ani znowu odzyskać punkty, które na nim zebrałeś.

V. ZMIANA REGULAMINU

V.I SNOWBOARD ZEZULA zastrzega sobie prawo do zmieniania regulaminu lub do anulowania programu lojalnościowego ZEZULA CLUB. Członkowie ZEZULA CLUB zostaną o tych zmianach poinformowani z wyprzedeniem jednego miesiąca.

V.II Ten oto regulamin wchodzi w życie dnia 12 sierpnia 2019.

VI. ZNIŻKA NA LEGITYMACJĘ ISIC I ZEZULA CLUB

VI.I Jeżeli posiadasz legitymację ISIC, ITIC, Alive (IYTC), to masz możliwość skorzystać z 10% zniżki podczas zakupów w naszym sklepie. Kupując w sklepie internetowym musisz wpisać numer legitymacji.

VI.II Ze zniżki na ISIC nie można skorzystać podczas kupowania towaru, który objęty jest inną zniżką.

VI.III Zniżka nie sumuje się z innymi zniżkami, ani ze zniżkami uzyskanymi w ramach programu lojalnościowego.

VI.IV Ze zniżki powiązanej z legitymacją ISIC, ITIC lub Alive polecamy korzystać tylko wtedy, jeżeli na twoim koncie ZEZULA CLUB nie masz wystarczające ilości punktów upoważniającej cię do korzystania z ponad 10% zniżki.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

lub

Rejestracja

Język