Zasady ochrony danych osobowych

I. Podstawowe postanowienia

 1. Zarządcą danych osobowych wg. artykułu 4 punktu 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej tylko jako: "GDPR") jest spółka SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., NIP: CZ26947439, z siedzibą Palackého třída 3078/170, 612 00 Brno (dalej tylko jako "Zarządca").
 2. Dane kontaktowe Zarządcy:
  Adres: SNOWBOARD ZEZULA s.r.o., Palackého třída 3078/170, 612 00 Brno
  Email: info@snowboard-zezula.cz
  Telefon: +420 516 777 011
 3. Pod pojęciem danych osobowych rozumie się jakiekolwiek informacje o identyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osobie; możliwą do identyfikacji osobą jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, zwłaszcza posługując się konkretnym identifikátorem, naprzykład imieniem, numerem identyfikacyjnym, lokacją, sieciowym identifikátorem lub jednym lub kilkoma wyróżniającymi się elementami fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości danej osoby.
 4. Zarządca nie mianował pełnomocnika do ochrony danych osobowych

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Zarządca przetwarza dane osobowe, które mu udostępniłeś/aś, lub dane osobowe, które zyskał na podstawie Twego zamówienia.
 2. Zarządca przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe potrzebne mu do spełnienia umowy, włącznie elektronicznych plików „cookies“.

III. Podstawa prawna i powód przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych to

 • pełnienie umowy między Tobą i zarządcą według art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR,
 • uzasadniony interes Zarządcy oferować bezpośredni marketing (zwłaszcza wysyłanie wiadomości biznesowych i newsletterów) według art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • uzasadniony interes Zarządcy komunikować z potencjonalnym klientem/odwiedzającym strony internetowej po wypełnieniu formularza kontaktowego,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu bezpośredniego marketingu (zwłaszcza wysyłanie wiadomości biznesowych i newsletterów) według art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR v połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr. 480/2004 zbioru ustaw, o niektórych usługach spółki informacyjnej w przypadku, że nie doszło do zamówienia towaru lub usługi.

2. Cele przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonanie Twego zamówienia i spełnienie praw i powinności wypływających z umowy między tobą i Zarządcą; podczas zamówienia wymagane są dane osobowe, które potrzebne są do wykonania zamówienia (imię i adres, kontakt), udostępnienie danych osobowych jest konieczne do podpisania i wykonania umowy, bez udostępnienia danych osobowych nie jest możliwe podpisać umowę ani pełnić ją ze strony Zarządcy.
 • zasyłanie wiadomości biznesowych i inne czynności marketingowe,
 • statystyczne i analityczne przetwarzanie danych odwiedzalności.

3. Na stronie zarządcy przebiega automatyczne indywidualne decydowanie w zgodzie z art. 22 GDPR. Z takim przetwarzaniem wyraziłeś/aś zgodę.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

1. Zarządca przechowuje dane osobowe

 • na czas potrzebny by wykonać prawa i obowiązki wynikające z umowy między Tobą i zarządcą i domagać się roszczeń wynikających z umowy (na czas 10 lat od ukończenia umowy),
 • na czas do odwołania zgody z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingowe, najdłużej 10 lat, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

2. Po upływie czasu przechowywania danych osobowych Zarządca usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcy danych osobowych to osoby

 • biorące udział w dostawie towaru / usług / płatności na podstawie umowy,
 • zapewniające prowadzenie sklep internetowego i innych usług powiązanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • zapewniające usługi marketingowe.

2. Zarządca ma w zamiarze przekazać dane osobowe do państw poza UE lub organizacjom międzynarodowym. Odbiorcy danych osobowych w krajach trzecich są dostawcami usług mailingowych / usług cloudowych.

3. Oprócz wyżej podanych danych osobowych wyżej podana zgoda kupującego dotyczy takže danych powstających podczas odwiedzania stron internetowych generowanych przez narzędzie analityczne Google Analytics z poszerzeniem kodu o zachowywanie danych remarketingowych. Dane remarketingowe przechowujemy na czas 365 dni. Do remarketingu stosujemy, orpócz sieci GDN, takže usługi Adroll. Przy pomocy tych oto online narzędzi nie zbieramy Twych danych osobowych, takich jak imię, adres, e-mail, ani telefon. Zapis dla celowych reklam remarketingowych możesz usunąć przez usunięcie plików cookies w Twojej przeglądarce. Aby wyłączyć Adroll odwiedź stronę internetową: www.networkadvertising.org/choices/.

Więcej o plikach cookie

 

VI. Twoje prawa

1. Na podstawie warunków danych w GDPR masz

 • prawo do dostępu do swych danych osobowych według art. 15 GDPR
 • prawo do korekty danych osobowych według art. 16 GDPR, ewentualnie do ograniczenia przetwarzania według art. 18 GDPR.
 • prawo do usunięcia danych osobowych według art. 17 GDPR.
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu według art. 21 GDPR i
 • prawo do przenośności danych osobowych według art. 20 GDPR.
 • prawo odwołać zgodę do przetwarzania pisemnie lub elektronicznie na adres lub adres emailowy zarządcy udostępniony w art. III warunków.

2. Dalej masz takže prawo wznieść skargę do Urzędu do ochrony danych osobowych jeżeli przypuszczasz, że doszło do naruszenia Twego prawa do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 1. Zarządca deklaruje, że podjął wszystkie techniczne i organizacyjne opatrzenia by zabezpieczyć dane osobowe.
 2. Zarządca podjął opatrzenia techniczne by zabezpieczyć elektroniczne przechowywalnie danych osobowych i przechowywalnie danych osobowych na papierze, zwłaszcza zabezpieczenie dokumentów fizycznych, techniczne zabezpieczenie przechowywalni danych, szyfrowanie, antywirusowa ochrona, depozity itd.
 3. Zarządca deklaruje, że dostęp do danych osobowych mają tylko przez niego wyznaczone osobowy.

VIII. Ustanowienia końcowe

 1. Przez odesłanie zamówienia pomocą internetowego formularza potwierdzasz, że zaznajomiłeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że w całości ich przyjmujesz.
 2. Z tymi oto warunkami zgadzasz się przez kliknięcie zgody w formularzu internetowym. Kliknięciem potwierdzasz, że zaznajomiłeś/aś się z warunkami ochrony danych osobowych i że w całości ich przyjmujesz.
 3. Zarządca jest upoważniony do zmiany tych oto warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swych stronach internetowych i wyśle Ci nową wersję warunków na adres emailowy, który mu udostępniłeś.

Warunki te wchodzą w życie dnia 25.5. 2018.

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

lub

Rejestracja

Język